Kovo 11 – oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Minėjimas, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, kurį organizavo pradinių klasių lietuvių kalbos mokytoja Vladislava Zdanovičienė, prasidėjo Lietuvos Respublikos himno giedojimu. 1-2 ir 3-4 klasių mokiniai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, pristatė savo paruoštas knygeles apie Lietuvą, susipažino su Lietuvos praeitimi ir dabartimi, papasakojo, kas labiausiai patiko. Sukūrė savo knygelėms pavadinimus: „Tai graži knygelė mano“, „Kas ta Lietuva?“, „Graži Tėvynė mano nuo šimtmečių senų“ ir t. t. Viršelius papuošė Vyčiu, trispalve, trispalve gėlyte.

Muzikos mokytoja Edita Staniulionienė pasiuvo šventinę aprangą: baltas palaidines, žalius sijonus, ant kaklo užrišamas trijų spalvų skareles (geltonas, žalias ir raudonas). Mokiniai dainavo dainas: „Brangiausios spalvos“, „Žemėj Lietuvos“, šoko. Su vyresnių klasių mokiniais muzikos mokytoja Edita paruošė dainas: „Laisvė“, „Grįžtu namo“.

Geografijos ir istorijos mokytoja Lucija Jatkevič su 7-8 klasės mokiniais parengė scenarijų „Lietuva – tai mano gimtinė ir tėvynė“. Mokiniai pasakojo apie Lietuvos nepriklausomybės sunkų kelią, žiūrėjo filmą. Mokiniai atkreipė dėmesį į tai, kad 2019 – ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais „Lietuvos vietovardžiai – tai atminties ir kalbos lobynas, o kartu – mūsų protėvių kūrybingumo išraiška“.

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA!

2019-01-11 dieną Dūkštų pagrindinėje mokykloje paminėjome žuvusiuosius 1991 m. sausio 13-ąją žmones. Degėme žvakes, parengėme parodą, kurioje buvo medžiaga apie šios dienos įvykius. Mokytoja Edita Staniulionienė mokiniams rodė dokumentinius kruvinojo sekmadienio kadrus. Pradinių klasių mokiniai parengė knygeles apie Lietuvos kruviną dieną, išvardino žuvusių pavardes, deklamavo eilėraščius. Lietuvių kalbos mokytoja Vladislava Zdanovičienė papasakojo apie tą dieną, parodė Laisvės pilies nuotraukas ir medalį, skirtą už drąsą ir pasiaukojimą Lietuvos Respublikai. Šiuo medaliu buvo apdovanotas jos sūnus Andrej Zdanovič.

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Lenkų kalbos savaitė

Šiais metais lenkų kalbos savaitę skyrėme Lenkijos istorijos ir kultūros pažinimui, kadangi minėjome Lenkijos nepriklausomybės šimtmetį. Mokiniai išklausė puikų tikybos mokytojos Ritos Gvazdaitytės pasakojimą „Bendros Lenkijos ir Lietuvos istorijos refleksijos“. Pradinių klasių mokiniai aplankė Vilniaus Adomo Mickevičiaus muziejų, Rasų kapinėse esantį Juzefo Pilsudskio ir žuvusių karių kapus, uždegė žvakes. Mokyklos koridorių papuošė paroda „Lenkija vaikų piešiniuose“. Ypač puikūs buvo ereliai pagaminti iš plastelino, kuriuos padarė 3-4 klasių mokiniai su dailės mokytoja Irena Žygis. 1-2 klasių mokiniai parengė pasirodymą „Puiki esi, Lenkija“, kurį paruošė pradinių klasių mokytoja Aneta Pozniak.

Istorijos mokytoja Lucija Jatkevič su vyresnių klasių mokiniais parengė projektą „Nepriklausomybės keliais“. Žiūrėjome istorinių filmų ištraukas ir aptarinėjome įvairių temų prezentacijas. Kiekvienas mokinys parašė ant lapelio linkėjimus ir savo pasižadėjimus Lenkijai. Jie buvo iškabinti stenduose.

Visiems labai patiko muzikos mokytojos ir ansamblio „Mozaika“ vadovės Editos Staniulionienės pamoka „Nepriklausoma dainoje“. Ji parodė prezentaciją apie himno atsiradimą „Nuo legionų iki Dombrovskio Mazurkos“. Mokiniai prisiminė, ką girdėjo ir matė vasarą aplankytame himno muziejuje Lenkijoje. Skambėjo patriotinės dainos, eilėraščiai. Ore tvyrojo šventinė nuotaika.

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Projektas „Vaisiai ir daržovės – tai sveikatos šaltinis“

Spalio 7 d. Dūkštų pagrindinės mokyklos pradinių klaisų mokiniai kartu su darželinukais dalyvavo projekte.

Kiekvienas mokinys nupiešė vaisius arba daržoves, kurie auga mūsų apylinkėse ir apie juos papasakojo. Darželio auklėtojos Teresa Donovska ir Ivona Dulkė sudėliojo iš vaisių ir daržovių puikią kompoziciją. Tai dar labiau sudomino mokinius. Jie atsakinėjo į klausimus, kokius patiekalus galima pagaminti iš vaisių ir daržovių. Auklėtoja pavaišino vaikus savo pagamintais skanėstais. Po to visi žaidė žaidimą „Šaltinėlis“ ir „Daržovių gaudymas sriubai“, kur virėju buvo 4 klasės mokinys Damianas. Vaikai linksmai praleido laiką ir pakartojo vaisių ir daržovių pavadinimus ir patiekalus pagamintus iš jų.

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Mokytojų diena mokykloje

Mokytojo dieną šiais metais šventėme spalio septintą dieną. Еai tokia diena, kai mokiniai gali padėkoti mokytojams už kasdienį sunkų darbą. Mokytojai tai jaučia ir džiaugiasi, kad pasirinko šią profesiją. Nuoširdūs žodžiai, padėka, linkėjimai skambėjo eilėraščiuose ir dainose. Didžiulės gėlių puokštės praskaidrino mokytojų nuotaikas. Dėkojame visiems mokiniams už linksmai praleistas akimirkas.

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Naujų mokslo metų pradžia

2018 m. rugsėjo 3 diena devintą valandą Dūkštų pagrindinės mokyklos mokiniai susirinko iškilmingai pradėti naujus mokslo metus. Į šventę atvyko  Lietuvos Respublikos Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pirmininkė Rita Tamašiunienė. Iškilmingai perkirpo juostą ir atidarė naujai suremontuotus pastatus, kur įsikurs nauja priešmokyklinukų grupė.

Mokyklos direktorė Česlava Bartoševič pasveikino mokytojus ir mokinius, palinkėjo sėkmės jų darbe ir moksle. Mokinių tėvai ir visa Dūkštų visuomenė labai džiaugėsi, kad mokykla gavo mikroautobusą, kuriuo vežios vaikus. Mokytojai turės galimybę dažniau organizuoti ekskursijas, mokiniai dalyvaus varžybose, konkursuose, netradicinėse pamokose.

Dėkojame Vilniaus rajono savivaldybei už rūpinimasi mūsų mokyklos pagerėjimo sąlygomis.

Po koncerto mokiniai, mokytojai ir tėvai dalyvavo šv. Mišiose Dūkštų šv. Onos bažnyčioje.

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Kovo 11-oji pagaliau ir Dūkštų pagrindinėje mokykloje!

Ilgai lauktoji šventė – Kovo 11-oji pagaliau ir Dūkštų pagrindinėje mokykloje! Noriai ir kūrybingai mokiniai, vadovaudami mokytojų Irens Žygis, Editos Staniulionienės, Genoefos Šocik, Anetos Pozniak, Liutgardos Čepienės ruošėsi šventei.

Ir ko ten nebuvo! Iš sapno gimusio miesto istorija – Gedimino sapnas, eilėraščiai ir dainos apie Lietuvą, filmukai apie sostinę Vilniu. Per visą renginį trispalvės mokinių rankose.

Tai buvo neužmirštama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 28-ųjų metinių šventė!

  

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Su gimtadieniu, Lietuva!

Artėja didžios šventės – Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šimtmetis.

Kiekvienas Lietuvos pilietis nori savo kukliu darbu prisidėti prie šios dienos minėjimo.

Dūkštų pagrindinės mokyklos mokiniai vasario 12 d. pradėjo šios iškilios šventės renginių maratoną, kuris tęsis iki kitos Lietuvai svarbios dienos – Kovo 11-osos.

Susirinkusius su švente pasveikino muzikos mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė ir pakvietė minėjimą pradėti V. Kudirkos „Tautiška giesme“. Darniai suskambo Lietuvos himnas, giedamas visų mokinių ir mokytojų.

Pradinių klasių mokiniai, paruošti vyresn. mokytojų Genoefos Šocik ir Anos Pozniak, deklamavo lietuvių poetų eilėraščius apie Lietuvą, laisvę, ištikimybė. Ansamblis dainavo skambias lietuviškas dainas.

Prie saulėto Baltijos kranto,
Prie Merkio, Ventos ir Lėvens
Nuo seno lietuvių gyventa,
Lietuviai čia amžiais gyvens.

J. Lapašinskas

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Išvyka į Neries regioninį parką

Rugsėjo 26-ą dieną Dūkštų pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami Neries regioninio parko ekskursijų vadovo Sauliaus Pupininko, iškeliavo aplankyti Dūkštų apylinkėse esančių piliakalnių, pasigrožėti rudenėjančia gamta, pavaikščioti Neries pakrantėmis.

Mokiniai aplankė Karmazinų šilą su įdomia augmenija. Ekskursijos vadovas įdomiai pasakojo apie atkurtus Karmazinų pilkapius – baltų laidojimo tradicijas ir papročius. Pasigrožėjo Buivydų  piliakalniu, atrastu tik 2011 metais. O Neries upėje pasirodė pirmosios lašišos, kurios rugsėjo mėnesio pabaigoje, spalio pradžioje atplaukia neršti į savo gimtąsias vietas.

Šalia istorinių vietų gyvenantys mokiniai visai kitaip pamatė savo gražiąsias apylinkes.

Tokios kelionės ugdo meilę gimtajam kraštui, skatina mylėti gamta, ją saugoti ir puoselėti.

Mokinius lydėjo direktorė Česlava Bartoševič, mokytojos Irena Žygis, Aneta Pozniak, Liutgarda Čepienė, Genoefa Šocik.

Paskelbta temoje Uncategorized @lt | Parašykite komentarą

Rugsėjo 1-osios šventė

Vėl rugsėjis atskubėjo į mokyklą pas vaikus. Išskrido gandrai, sugrįžo į mokyklas vaikai. Rugsėjo pirmoji – kiekvienai šeimai šventė. Į Dūkštų pagrindinę mokyklą susirinko ir tėveliai, ir vaikai sutikti naujuosius mokslo metus. Pradinukai, vadovaujami mokytojų Genoefos Šocik ir muzikos mokytojos Editos Staniulionienės, parodė jų parengtą programėlę. Vyresn. muzikos mokytoja Edita Staniulionienė apžvelgė Lenkijoje puikiai praleistų atostogų įspūdžiais. Vyresn. lenkų kalbos mokytoja Irena Žygis apibendrino praėjusių mokslo metų pasiekimus, nuveiktus darbus, numatė ateities perspektyvas. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė pasveikino visus su naujų darbų pradžia, visiems palinkėjo sėkmės, perskaitė praėjusių mokslo metų mokytojų pasiekimus bei apdovanojimus. Mokyklos direktorė Česlava Bartoševič visus susirinkusius pasveikino bei perdavė Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Lilijos Andruškeviš sveikinimą, linkėjo sėkmės. Linkėjo sėkmės ir šią mokyklą seniai baigusi Dūkštų seniūnė Vaclava Baniukevič. Po to visi nuėjo į Dūkštų šv. Onos Bažnyčią. Dalyvavo šv. Mišiose, aukojamose klebono Henriko Naumovičiaus.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą