Mikołaj z Poznania zawitał do naszej szkoły

Już ponad 30 lat współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Społeczną Szkołą Podstawową im. Edwarda hr. Raczyńskiego nr 2 w Poznaniu a naszą szkołą co roku odwiedza nas św. Mikołaj. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość, którą od Państwa otrzymujemy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć.