Bon Pierwszaka”, „Bon Maturzysty” w Gimnazjum w Awiżeniach oraz Filii w Duksztach!

Tuż przed początkiem roku szkolnego, we wrześniu b.r. Polska przekazała dla pierwszaków szkół polskich na Litwie plecaki z przyborami szkolnymi, które ufundowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Kancelarii Premiera RP.

Ufundowane plecaki były wypełnione po brzegi! W kolorowych plecakach znajdowały się wszystkie potrzebne przybory szkolne dla pierwszoklasistów Gimnazjum w Awiżeniach oraz Filii w Duksztach.

Plecaki dla 22 pierwszoklasistów Gimnazjum w Awiżeniach oraz Filii w Duksztach zostały wręczone podczas inauguracji nowego roku szkolnego.

Ponadto ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą, każdy uczeń klasy pierwszej w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” otrzymał jednorazowe stypendium finansowe w wysokości 470 złotych, przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne.

Zaś w listopadzie b.r. każdy uczeń klasy maturalnej Gimnazjum w Awiżeniach w ramach realizacji projektu „Bon Maturzysty” otrzymał 1 000 złotych, które będzie mógł wykorzystać umożliwiających lepsze przygotowanie do matury. Stypendia zostały przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów.

http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt/pl/2022/11/17/bon-pierwszaka-bon-maturzysty-w-gimnazjum-w-awizeniach-oraz-filii-w-duksztach/