Naujiena!

Wizyta funkcjonariusza straży granicznej

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszowi straży granicznej panu Mariuszowi Gąsiorowi za wizytę w Duksztańskiej Szkole Podstawowej. Przekazana informacja nie tylko poszerza... Read More