Wycieczka do Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu- podróż do XIX w.

Miejscowość Dukszty jest pięknie położona, ale też znajduje się niedaleko dwóch innych onegdaj stolic Litwy-Kiernowa i Trok. Jest to okazja, by opowiadać o dawnych dziejach i prowadzić lekcje będąc w tych miejscach o znaczeniu historycznym. Uczniowie z duksztańskiej podstawówki podczas wycieczki do Trok poszerzyli wiedzę historyczną o
dziejach zamku oraz tego miasteczka, odwiedzili górę aniołów, cieszyli się pięknymi jesiennymi krajobrazami parku w Zatroczu. Punktem kulminacyjnym było obejrzenie ekspozycji Pałacu Tyszkiewiczów. Pałac w Zatroczu to jeden z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych dworów na Litwie. Zespół pałacowo-parkowy, zbudowany na brzegu jeziora, daje możliwość zapoznania się ze stylem życia litewskich rodów magnackich z XIX wieku. Dzieci po raz pierwszy były w dawnym pałacu szlacheckim, który zaskakiwał swym przepychem, złotymi barwami, bogactwem mebli, dekoracji, płaskorzeźb. Dobremu nastrojowi sprzyjała piękna jesienna aura.