Społeczno-obywatelska akcja „Światełko pamięci dla zmarłych”

Podczas zaplanowanej akcji „Światełko dla zmarłych”odwiedziliśmy groby ojców pijarów, pochowanych przy kościele pw. św. Anny w Duksztach. Wspólnie z proboszczem parafii Henrykiem Naumowiczem odmówilismy Anioł Pański za dusze zmarłych zakonników- założycieli Szkoły Podstawowej w Duksztach, która w tym roku liczy 240 lat od założenia czyli ma bogatą historię. Ksiądz nawiazał do wydarzeń historycznych oraz zapraszał do modlitwy i uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w październiku. Podkreślił wielką wagę modlitwy i zawierzeniu się Marii, opiekunce
potrzebujących w trudnych momentach życiowych. Dzieci odwiedziły mogiłki swych bliskich zmarłych, zapaliły znicze.