EDUKACYJNY WYJAZD DO GRODZISK PARKU REGIONALNEGO NERIS

7 października uczniowie klas początkowych Szkoły Podstawowej w Duksztach mieli wypad edukacyjny do Parku Regionalnego Wilia. Korzystając z dobrej pogody wybraliśmy się do znanych miejsc historycznych, albowiem Dukszty
słyną z 3 grodzisk. To grodzisko w Brodaliszkach , grodzisko w Karmazynach oraz Bujwidach. Nieopodal znajduje się również młyn wodny z początku XX wieku, płynie wartka rzeczka Duksztanka. Do wszystkich tych miejsc prowadzą
ścieżki turystyczne, spacerując po których można podziwiać piękne pagórkowate leśne krajobrazy. Dzieci poznały pogańskie miejsca oraz dawne obyczaje Litwinów, obejrzały gabloty ze zdjęciami archeologicznych znalezisk,
podziwiały jesienną panoramę dąbrowy , ciesząc się kolorami złotej jesieni. Ruch na świeżym powietrzu pozytywnie wpłynął na samopoczucie dzieci.