Dożynki w Duksztach

12 września 2021 r. Szkoła Szkoła Podstawowa w Duksztach brała udział w tradycyjnych dożynkach, zorganizowanych przez duksztańskie starostwo pod przewodnictwem starosty gminy Honoraty Masalskiene. Nauczyciele wraz z uczniami klas początkowych zaprojektowali stoisko, które cieszyło oko pomysłowością, kolorami, bogactwem elementów
dekoracyjnych. Przyciągało uwagę zwiedzających, ponieważ szkoła rozwija talenty artystyczne uczniów. Niejednokrotnie szkoła uczestniczyła w wystawach, współpracując z Muzeum im. ks. J. Obrembskiego. W czasie dożynek można było obejrzeć wystawę uczniowską pt. : ”Ludowe obrazy kobiet w literaturze.”
Czas upłynął w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki, na na stołach było wiele przysmaków.