Gerbiami tėveliai! / Szanowni Rodzice!

Gerbiami tėveliai!

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 1364 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo”, informuojame, kad:
> Pradinių klasių mokiniams atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 sausio 3 d.
> Priešmokyklinis ugdymas (užtikrinant visų saugumo reikalavimų laikymąsi) vykdomas. Atostogos nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d.
Pastaba. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Mokyklos administracija

Szanowni Rodzice!

Uwzględniając Uchwałę nr. 1364 Rządu Republiki Litewskiej od 7 grudnia 2020 r. „O zmianie kwarantanny na terytorium Republiki Litewskiej“, informujemy, że:
> Wakacje uczniom klas początkowych są ogłoszone od 14 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. włącznie;
> Nauczanie w grupie przygotowawczej (0 klasa) odbywa się zgodnie z planem nauczania (zapewniając zgodność ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa). Wakacje zimowe od 23 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.
Uwaga. W programach wychowania przedszkolnego i przygotowawczego zaleca się udział tylko tych dzieci, których rodzice (rodzice adopcyjni, opiekunowie) nie mają możliwości pracy zdalnej.

Administracja szkoły