Lenkų kalbos savaitė

Šiais metais lenkų kalbos savaitę skyrėme Lenkijos istorijos ir kultūros pažinimui, kadangi minėjome Lenkijos nepriklausomybės šimtmetį. Mokiniai išklausė puikų tikybos mokytojos Ritos Gvazdaitytės pasakojimą „Bendros Lenkijos ir Lietuvos istorijos refleksijos“. Pradinių klasių mokiniai aplankė Vilniaus Adomo Mickevičiaus muziejų, Rasų kapinėse esantį Juzefo Pilsudskio ir žuvusių karių kapus, uždegė žvakes. Mokyklos koridorių papuošė paroda „Lenkija vaikų piešiniuose“. Ypač puikūs buvo ereliai pagaminti iš plastelino, kuriuos padarė 3-4 klasių mokiniai su dailės mokytoja Irena Žygis. 1-2 klasių mokiniai parengė pasirodymą „Puiki esi, Lenkija“, kurį paruošė pradinių klasių mokytoja Aneta Pozniak.

Istorijos mokytoja Lucija Jatkevič su vyresnių klasių mokiniais parengė projektą „Nepriklausomybės keliais“. Žiūrėjome istorinių filmų ištraukas ir aptarinėjome įvairių temų prezentacijas. Kiekvienas mokinys parašė ant lapelio linkėjimus ir savo pasižadėjimus Lenkijai. Jie buvo iškabinti stenduose.

Visiems labai patiko muzikos mokytojos ir ansamblio „Mozaika“ vadovės Editos Staniulionienės pamoka „Nepriklausoma dainoje“. Ji parodė prezentaciją apie himno atsiradimą „Nuo legionų iki Dombrovskio Mazurkos“. Mokiniai prisiminė, ką girdėjo ir matė vasarą aplankytame himno muziejuje Lenkijoje. Skambėjo patriotinės dainos, eilėraščiai. Ore tvyrojo šventinė nuotaika.