Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Lipnevič.

Tikslai ir uždaviniai

Darbo grafikas