Mokytojai

2019-2020 m.m. mokytojų sąrašas

Greta Baliul – lietuvių kalbos mokytoja;
Dunovskaja Teresa – priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Guk Jadvyga – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gvazdaitytė Rita – tikybos mokytoja;
Pozniak Ana – pradinio ugdymo mokytoja;
Staniulionienė Edita – muzikos, meninio ugdymo mokytoja;
Tamašunaitė Jana – anglų kalbos mokytoja;
Vežbicka Brigita – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Žygis Irena – pradinio ugdymo mokytoja.