Mokytojai

2020-2021 m.m. mokytojų sąrašas:

Baliul Greta – lietuvių kalbos mokytoja;
Dunovskaja Teresa – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Guk Jadvyga – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gvazdaitytė Rita – tikybos mokytoja;
Pozniak Ana – pradinio ugdymo mokytoja;
Staniulionienė Edita – muzikos, meninio ugdymo mokytoja;
Maria Kamila Žygis – anglų kalbos mokytoja;
Vežbicka Brigita – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Žygis Irena –ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, dailės ir technologijų mokytoja