Dokumentai

2019 m. finansinė ataskaita

2019 m. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. finansinė ataskaita

2017 m. finansinė ataskaita

2016 m. finansinė ataskaita

2015-2017 m. strateginis planas 

Viešųjų pirkimų taisyklės

Einamųjų metų metinės veiklos užduotys

Užduotys mokyklos bendruomenės nariams