Tėvams

Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų 2021/2022

Dėl mokesčio už darželį karantino metu

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas
įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono
savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka),
patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.
T3-279.
Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio
už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio
dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių.
Mokestis už ugdymą yra
mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.
Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis
Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo
įstaigos lankymą.