Nuorodos

Literatūros kūriniai


Literatūros kūriniai 5–8 kl. – https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. – https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info
Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – www.tekstai.lt
Skaitymo skatinimo programa – www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai


Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema – https://ibiblioteka.lt
Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas – www.epaveldas.lt
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa – www.lvb.lt
Lietuvos akademinės bibliotekos – https://aleph.library.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas – https://biblioteka.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai – https://vb.mab.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – www.mab.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt
Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka – https://vrscb.lt


Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt
Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt
Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt
Brandos egzaminai: www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-
patikrinimai/brandos-egzaminai/

PUPP: www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/
NMPP: www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/
Nacionalinis egzaminų centras – www.egzaminai.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt
Vadovėlių duomenų bazė – www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – https://smsm.lrv.lt
Teisės aktų registras – www.e-tar.lt
Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt/svietimas/133