Nuorodos

Literatūros kūriniai


Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info
Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt
Skaitymo metai – http://www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema – https://www.libis.lt
Virtuali kultūros paveldo sistema – https://www.epaveldas.lt
Interaktyvi biblioteka – https://www.ibiblioteka.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas – https://lanka.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai – https://www.mab.lt/lt/katalogai
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – https://www.lvb.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – https://www.lnb.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – https://www.amb.lt

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – http://www.bepatyciu.lt
Nacionalinis egzaminų centras – https://www.nec.lt ; https://www.egzaminai.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – https://www.aikos.smm.lt
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai
Švietimo portalas emokykla – https://www.emokykla.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – https://www.smm.lt
Nacionalinė švietimo agentūra – https://www.nsa.smm.lt
Vilniaus rajono savivaldybė – https://www.vrsa.lt