Mokytojai

2018-2019 m.m. mokytojų sąrašas

Dunovskaja Teresa – priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Guk Jadvyga – kūno kultūros, technologijų, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gulbinovič Danuta – chemijos, biologijos mokytoja;
Gvazdaitytė Rita – tikybos mokytoja;
Jatkevič Lucija – istorijos, geografijos mokytoja;
Mokšecka Leokadija – matematikos, fizikos mokytoja;
Pozniak Ana – pradinio ugdymo mokytoja;
Staniulionienė Edita – muzikos, žmogaus saugos mokytoja;
Šneiderienė Gelena – informacinių technologijų mokytoja;
Tamašunaitė Jana – anglų kalbos mokytoja;
Turbienė Justina – lietuvių kalbos mokytoja;
Vežbicka Brigita – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Žygis Irena – lenkų kalbos, dailės, pradinio ugdymo mokytoja;
Zdanovičienė Vladislava – lietuvių kalbos mokytoja