Zwiedzanie Muzeum ks. Józefa Obrembskiego

W ramach Tygodnia Języka Polskiego uczniowie duksztańskiej filii Gimnazjum w Awiżeniach we środę 9 listopada wybrali się do Mejszagoły. Najpierw zwiedzili domek parafialny, w którym w 2013 roku urządzono muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Z zaciekawieniem obejrzeli nowoczesną ekspozycję muzeum, wypróbowali różne gry edukacyjne. Monika Urbanowicz opowiedziała o wielkim polskim patriocie- ks. J. Obrembskim, w dostępny sposób przybliżyła wiele ciekawych momentów z jego życiorysu.