Wizyta funkcjonariusza straży granicznej

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszowi straży granicznej panu Mariuszowi Gąsiorowi za wizytę w Duksztańskiej Szkole Podstawowej. Przekazana informacja nie tylko poszerza wiedzę potrzebną dla rozwoju osobistego, ale też pozwala zapoznać się z nowym zawodem, zadaniami i celami straży granicznej, kultywuje polskość na Wileńszczyźnie. Dziękujemy za ciepłe spotkanie, przekazaną wiedzę, drobne upominki.