Miłosierdzie oczami uczniów

2 października 2021 r. w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Mejszagole w dawnym dworze Houwaltów odbyła się konferencja pt. „Na drodze miłosierdzia”, zorganizowana przez Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego i Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Konferencja była poświęcona 10. rocznicy śmierci ks. prałata Józefa Obrembskiego.
Naukowym obradom towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Duksztach. Złożyły się na nią interpretacje tekstów o miłosierdziu m.in. s. Heleny Majewskiej. św. Jana Pawła II i ks. Józefa Obrembskiego. Ekspozycję rysunków koordynowały nauczycielki: religii s. Rita Gvazdaitytė oraz plastyki- Irena Żygis. Zgłębianie
tekstów religijnych, ilustrowanie słów autorytetów kościelnych sprzyjały zanurzaniu się w tajniki Bożego Miłosierdzia oraz rozwijaniu talentów plastycznych.