1 września

W tym roku nowy 2021-2022 rok szkolny dla społeczności duksztańskiej rozpoczął się od Mszy św. w
kościele pw. Św. Anny w Duksztach. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice Szkoły
Podstawowej w Duksztach zebrali się na uroczystym apelu. Odpoczęci, pełni sił po udanych wakacjach
znów witali swych przyjaciół, aby z niepohamowanym zapałem kroczyć po drodze wiedzy. Rodzice
cieszyli się, że ich pociechy nadal mogą uczęszczać do szkoły w swojej rodzinnej miejscowości.
Po wysłuchaniu hymnu, dyrektor szkoły Greta Baliul przywitała przybyłych rodziców oraz opiekunów,
zapoznała uczniów ze zmianami w życiu szkoły. Społeczność szkolną ciepło przywitała kierownik
wydziału oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Zofia Segen. Życzyła uczniom, aby wiedza,
zdobywana w murach szkolnych, była nie smutną koniecznością, lecz najpiękniejszą przygodą ich życia.
Do szkoły przybyła również starosta gminy duksztańskiej Honorata Masalskienė. Nawiązując do historii
szkoły, zachęcała dzieci do bycia patriotą swej ziemi. Miło wspominała swe lata szkolne, dodając
dzieciom otuchy. Wręczyła dzieciom prezenty. Pierwszacy otrzymali też plecaki, które przekazała
„Macierz Szkolna” oraz kamizelki odblaskowe ufundowane przez Rząd Litewski. Zaprezentowany przez
uczniów program artystyczny rozjaśnił twarze zebranych, stworzył świąteczny nastrój.